Naše služby

„A1/2021 – č.p.1721 Nerudova – MODERNIZACE BYTŮ“

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci „A1/2021 – č.p.1721 Nerudova – modernizace bytů“.
Termín pro podání nabídek: 2.6.2021 do 13:00 hod.
Výzva k podání cenové nabídky
Kompletní dokumentace