Naše služby

Odpady v Hranicích ožívají v novém Ekocentru

Ekoltes Hranice po ročním budování slavnostně otevře nové Ekocentrum, jehož hlavním účelem je separace odpadu.

„V měsíci srpnu bude moderní sběrný dvůr otevřen pro občany Hranic. V tomto prostředí budou moci občané separovat odpady většiny kategorií. Velkou výhodou je kruhové uspořádání, větší přehlednost, a zvláště pak vyšší pozice, ze které se budou odpady vhazovat do jednotlivých kontejnerů,“ uvedl ředitel firmy Ekoltes Jakub Horák.

Nové Ekocentrum vzniklo na místě původního sběrného dvora, avšak z dřívější podoby dvora nezbylo nic. Nové uspořádání a širší komunikace na celkově větším prostoru umožní vyšší fluktuaci občanů, a tedy i rychlejší provoz a pohodlnější zbavení se odpadu. Občany přivítá ochotná dvoučlenná obsluha, u které bude nutné, stejně jako dříve, nahlásit původce odpadu. Pracovníky obsluhy naleznete uprostřed dvora v zelené buňce.

Zajímavostí dvora je moderní skleník, který je umístěn u vjezdu vlevo. Tento skleník je plně automatický a pomůže údržbě městské zeleně efektivněji udržovat květnatou výzdobu města Hranice. Dále je na dvoře umístěno 14 kontejnerových stání, 4 otevřená stání na sypké materiály, 4 krytá stání pro nebezpečný odpad a dřevo a 9 garáží.

Do budoucna plánuje společnost Ekoltes a. s. uvést do provozu RE-USE centrum.