Naše služby

Evidence svozových nádob Ekoltesu pokračuje

Ekoltes Hranice a.s. zahájil evidenci nádob na směsný komunální odpad, tedy popelnice. Každá domácnost v našem městě včetně místních částí má povinnost nachystat v den svozu všechny nádoby na směsný komunální odpad na běžné svozové místo. Nádoby budou následně při výsypu označeny speciálním RFID čipem, který bude obsahovat informace o druhu sváženého odpadu, velikosti nádoby a příslušné domácnosti.

Žádáme občany, aby nechali své popelnice na svozovém místě  déle, než je obvyklé, aby bylo možné je očipovat.  Tyto čipy pak budou při každém výsypu evidovány v evidenčním systému ECONIT. Proto musí být každá nádoba na směsný komunální odpad označena.

Protože však často popelnice nestojí před nemovitostí, ke které patří, žádáme občany, aby si v den svozu svoji popelnici označili  číslem popisným (například křídou).

Popelnice na bioodpad se čipovat nebudou. Také popelnice podnikajících subjektů se zatím také nebudou čipovat, ale měly by být označeny známkou od Ekoltesu.

https://www.mesto-hranice.cz/clanky/ekoltes-zahajuje-revoluci-v-odpadech?fbclid=IwAR3A5U43HeOgA6ujsC3kZzOmhjyD7iCwSlrUNF3h28b6LqLxMNQRCwclEZ0