Naše služby

Plasty a nápojové kartony

Žlutý kontejner

Plasty jsou jednoduše řečeno směsí chemických látek, v přírodě téměř nepodléhají přirozenému rozkladu, proto je velmi důležité co nejvíce plastů vytřídit z běžného komunálního odpadu do žlutých kontejnerů.

Nápojové kartony jsou složeny z různých materiálů, jsou ale vyrobeny tak, aby byly recyklovatelné. Pro recyklaci nápojových kartonů je podstatná papírová část, jsou tedy recyklovány převážně v papírnách. Další možností recyklace nápojových kartonů je výroba stavebních termoizolačních desek.

Co třídit do žlutých kontejnerů

popelnice plasty

Označení výrobků, které patří do žlutých kontejnerů

Co zásadně do žlutých kontejnerů nepatří