Naše služby

Zákon na ochranu oznamovatelů – whistleblowing

S účinností od 1.12.2023 platí interní směrnice k ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowing.

Osoby poveřené za společnost EKOLTES Hranice, a.s. byly určeny ředitelem společnosti k přijímání a zpracování žádostí tak, aby mohly být vzájemně zasoupeny v případě nepřítomnosti jedné z nich.

https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vnitrni-oznamovaci-system-EKOLTES-Hranice-a.s.pdf

Mohlo by vás dále zajímat

Harmonogram prací ve 22. týdnu

Níže uvádíme harmonogram prací, které budou prováděny ve 20. týdnu na střediscích veřejné zeleně a místních komunikacích takto: https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/Plan-praci-VZ-22tt.pdf https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/Plan-praci-MK-22tt.pdf

Přečíst »