Naše služby

ZAHÁJENÍ EVIDENCE SVOZOVÝCH NÁDOB

Zahájení evidence všech nádob na směsný komunální odpad v Hranicích to je první krok k výrazným změnám v odpadovém hospodářství ve městě. Čipování popelnic se rozběhne již v listopadu a mělo by probíhat do konce letošního roku.

Zahájení evidence všech nádob na směsný komunální odpad v Hranicích to je první krok k výrazným změnám v odpadovém hospodářství ve městě. Čipování popelnic se rozběhne již v listopadu a mělo by probíhat do konce letošního roku.

Změny v odpadovém hospodářství mají především předejít razantnímu zvyšování poplatku za odpady a zároveň v následujících letech splnit legislativní podmínky, které nastavuje nový zákon o odpadech.Během následujících dvou měsíců, od 2. listopadu 2020 do 31. prosince 2020, začne Ekoltes Hranice a.s. evidovat nádoby na směsný komunální odpad, tedy popelnice. Každá domácnost v našem městě včetně místních částí má povinnost nachystat v den svozu všechny nádoby na směsný komunální odpad na běžné svozové místo. Nádoby budou následně při výsypu označeny speciálním RFID čipem, který bude obsahovat informace o druhu sváženého odpadu, velikosti nádoby a příslušné domácnosti. Žádáme občany, aby nechali své popelnice na svozovém místě déle, než je obvyklé, aby bylo možné je očipovat. Tyto čipy pak budou při každém výsypu evidovány v evidenčním systému ECONIT. Proto musí být každá nádoba na směsný komunální odpad označena. Neoznačené nádoby nemusí být po novém roce vyváženy.Kovové popelnice budou končit – přejděte na plastové. 

Podrobnější informace naleznete na webu města:http://bit.ly/evidence_svozových_nádob


Občané si mohou zakoupit novou popelovou nádobu v pokladně EKOLTES Hranice, a.s. (z důvodu nouzového stavu otevřena pouze ve středu od 8:00 do 12:00 hod.) nebo také provést bezhotovostní platbu, a to na základě odeslání žádosti na heryanova@ekoltes.cz. Následně jim bude zaslána faktura k úhradě. Po uhrazení a zaslání potvrzení o úhradě z banky zpět na výše uvedený mail, bude možno provést výměnu popelových nádob.

Po zaplacení mohou občané dovést starou kovovou popelovou nádobu na sběrný dvůr a vyzvednout novou plastovou.

Občanům, kteří nemají možnost provést tuto výměnu vlastními prostředky, bude po zakoupení popelnice zajištěna rozvozová služba zdarma.

Po výměně popelových nádob bude následovat očipování při svozu odpadu.

Mohlo by vás dále zajímat

Uzavření pokladny dne 19.4.2024

Oznamujeme občanům, že dne 19.4.2024 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena hlavní pokladna v sídle společnosti. Od pondělí 22.4.2024 bude otevřeno dle běžné provozní doby

Přečíst »