Naše služby

SVOZ ODPADU V DOBĚ VELIKONOC

Na Velký pátek 15. dubna 2022 k žádnému omezení vývozu popelnic nedojde a sběrné nádoby budou vyprázdněny podle standardního harmonogramu. Na Velikonoční pondělí nebude svoz probíhat, popelnice budou vyvezeny s jednodenním posunem.

Mohlo by vás dále zajímat