Naše služby

HARMONOGRAM PRACÍ 46. TÝDEN

Informujeme občany o pracích, které budou provedeny na středisku veřejné zeleně a místních komunikací v týdnu
od 15.11. do 19.11.2021.

Veřejná zeleň
Místní komunikace

Mohlo by vás dále zajímat