Naše služby

HARMONOGRAM PRACÍ 44. TÝDEN

Informujeme občany o pracích, které budou provedeny na středisku veřejné zeleně a místních komunikací v týdnu
od 1.11. do 5.11.2021.

Veřejná zeleň
Místní komunikace

Mohlo by vás dále zajímat