Naše služby

HARMONOGRAM PRACÍ 43. TÝDEN

Informujeme občany o pracích, které budou provedeny na středisku veřejné zeleně a místních komunikací v týdnu
od 25.10. do 29.10.2021.

Veřejná zeleň
Místní komunikace

Mohlo by vás dále zajímat