Naše služby

HARMONOGRAM PRACÍ 38. TÝDEN

Informujeme občany o pracích, které budou provedeny na středisku veřejné zeleně a místních komunikací v týdnu
od 20.9. do 24.9.2021.

Veřejná zeleň
Místní komunikace

Mohlo by vás dále zajímat