Naše služby

EVIDENCE SVOZOVÝCH NÁDOB NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – INFORMACE K PRŮBĚHU PROJEKTU

Zahájení evidence všech nádob na směsný komunální odpad v Hranicích – to je první krok k výrazným změnám v odpadovém hospodářství ve městě.
Čipování bylo na přelomu roku zkomplikováno zpožděním dodávek kvůli koronaviru a také nepříznivým počasím.
Nyní se blížíme k závěru 1. etapy, a to očipování nádob v rodinné zástavbě a centru města.  

V celém městě došlo k umístění čipů na nádoby na směsný komunální odpad (dále jen popelnice) až na výjimky, mezi které zejména patří:
– popelnice  v den svozu nebyla umístěna na svozovém místě
– popelnice, ani nemovitost nebyla označena číslem popisným
– v nemovitosti nebydlí občan s trvalým pobytem
– popelnice nebyly označeny z organizačních, kapacitních a klimatických důvodů
– nemovitost je na odlehlém místě.

Tyto změny mají za cíl celkové zmapování odpadových toků, zjednodušení administrativy související s odpadovým hospodářstvím a v neposlední řadě maximalizovat efektivitu stávajícího systému vedoucímu k pohodlnějšímu nakládání s odpadem pro všechny občany.

Aby mohla být vyhodnocena získaná data ze zavedeného systému, potřebujeme Vaši spolupráci.  

Žádáme proto občany o kontrolu popelnic, zda na plastových popelnicích mají nalepen  a na kovových popelnicích u místa sváru přinýtován čip (vypadá jako QR kód).  

Jak dál postupovat, když není popelnice očipována:

  1. v případě kovové popelnice – kontaktujte Mgr. Kateřinu Cyžovou na email: katerina.cyzova@mesto-hranice.cz nebo na telefon: 581 828 239
  2. v případě plastové popelnice – si můžete čip vyzvednout na Městském úřadě Hranice, Pernštejnské nám. 1 (zámek), 2. patro, kancelář č. 316, nebo kontaktujte Mgr. Kateřinu Cyžovou na email: katerina.cyzova@mesto-hranice.cz nebo na telefon: 581 828 239.


Děkujeme

Mohlo by vás dále zajímat

Harmonogram prací ve 22. týdnu

Níže uvádíme harmonogram prací, které budou prováděny ve 20. týdnu na střediscích veřejné zeleně a místních komunikacích takto: https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/Plan-praci-VZ-22tt.pdf https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/Plan-praci-MK-22tt.pdf

Přečíst »