Naše služby

EKOLTES Hranice a.s. úspěšně prošel auditem

Financování výstavby Ekocentra společnosti EKOLTES Hranice a.s., které bylo v roce 2021 slavnostně otevřeno, prošlo důkladnou kontrolou. Auditoři ministerstva financí kontrolovali správnost vynaložení přidělených dotací.   Ačkoliv bylo prověřování opravdu náročné a podrobné, audit včetně příprav probíhal od března do listopadu letošního roku, tak výsledek byl bezproblémový a bez finančního postihu.

Nové Ekocentrum vzniklo na místě původního sběrného dvora, skládá se čtrnácti kontejnerových stání, čtyř otevřených stání na sypké materiály, čtyř krytých stání pro nebezpečný odpad a dřevo a devíti garáží. Obsluha má vyčleněnou svoji buňku. Okružní uspořádání a širší komunikace na celkově větším prostoru umožňují vyšší fluktuaci občanů, a tedy i rychlejší a pohodlnější zbavení se odpadu. Zajímavostí dvora je moderní skleník, který je umístěn u vjezdu vlevo. Tento skleník je plně automatický a pomůže údržbě městské zeleně efektivněji udržovat květnatou výzdobu města Hranice.

Výstavba tohoto nového sběrného dvora stála 30,8 milionů korun, z toho 7,7 milionů tvořila dotace z fondů Evropské unie. A právě tato dotace byla předmětem auditu. Auditoři prověřovali například legalitu a správnost vykázaných výdajů. Kontrolovali také, jestli stavba odpovídala kritériím pro poskytnutí dotace, zda nebyla provedená dříve, než Ekoltes dotaci dostal nebo zda vyúčtované výdaje odpovídají účetním záznamům. A došli k závěru, že „na základě provedeného auditu operace bylo ověřeno, že všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé“. Také poděkovali vedení Ekoltesu za jejich vstřícnost a spolupráci při provádění auditu.

„Tak důkladná kontrola a bez nálezu. Takový výsledek auditu nás samozřejmě velice těší, ukazuje se, že jsme k té akci přistoupili zodpovědně a nic jsme nepodcenili. Děkuji všem, kteří se o tento skvělý výsledek zasloužili,“ komentoval výsledek auditu ředitel Ekoltesu Mgr. Jakub Horák.

https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2021/07/dsc-4617_f-scaled.jpg

Mohlo by vás dále zajímat

Harmonogram prací ve 25.týdnu

Níže uvádíme harmonogram prací, které budou prováděny ve 25. týdnu na střediscích veřejné zeleně a místních komunikacích takto: https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/Plan-praci-MK_25_tyden-1-scaled.jpg https://ekoltes.cz/wp-content/uploads/2022/05/Plan-praci-VZ_25_tyden-1-scaled.jpg

Přečíst »