Naše služby

ODPAD K POPELNICI NEPATŘÍ


Stále častěji se setkáváme s přeplněnými popelnicemi a s nepořádkem kolem nich. Toto není žádnou zvláštností, avšak v souvislosti s COVID-19, kdy jsme více doma, zvelebujeme své příbytky, více nakupujeme přes e-shopy a produkujeme tak větší množství odpadů, se situace stále zhoršuje.

JAK POSTUPOVAT
– Pokud rozložíte kartonovou krabici nebo sešlápnete PET lahev, vleze jich do odpadové nádoby mnohem více https://www.youtube.com/watch?v=sMFbAEUJAHQ…
https://www.youtube.com/watch?v=Ql7Jx9Mi9GU…
– Pokud nestačí objem nádoby či kontejneru pro daný dům či objekt, je potřeba kontaktovat majitele nebo správce objektu a informovat ho o nutnosti zvýšení objemu, počtu nádob na směsný odpad či zajištění častější frekvence odvozu odpadu. Majitel nebo správce objektu si u svozové společnosti také může objednat mimořádný úklid kolem nádob na směsný odpad (https://ekoltes.cz/odpady/svoz-odpadu/kontakty-a-provozni-doba/).
– Obchodní společnosti a živnostníci musí mít likvidaci odpadu, který vyprodukují, smluvně ošetřený se společností likvidující odpad a tudíž nemohou odpad likvidovat do nádob umístěných ve městě (pod pokutou až 300 tisíc Kč).- Občané, kteří mají odpad, který přesahuje možnosti nádob, musí tento odpad vyvážet na sběrný dvůr, který je k tomu určený (https://ekoltes.cz/odpady/sberny-dvur/kontakty-a-provozni-doba/) .
– Občané, kteří nemají možnost likvidace odpadu na sběrném dvoře (nejsou mobilní), mají možnost si objednat vývoz za úplatu u naší společnosti (http://ekoltes.cz/…/odpady-svoz-odpadu-kontakty-a…/).

Město Hranice má stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, která byla schválena Zastupitelstvem města Hranic dne 19. 4. 2018 usnesením
č. 695/2018.
Případné porušení obecně závazné vyhlášky prosím hlaste na Městskou policii (581 828 101, mp.hranice@mesto-hranice.cz).

Společně to zvládneme 💪