Naše služby

Poděkování

Předmět: Poděkování Guláš Fest

Vážený pane Ing. Jakube Horáku,

dovolte mi, abych Vám jménem organizačního týmu Guláš Fest Hranice 2024 vyjádřil upřímné poděkování za Vaši velkorysou podporu a spolupráci při zajištění této akce. Vaše společnost, Ekoltes a.s., nám ochotně poskytla dvacet popelových nádob, což výrazně přispělo k úspěšnému průběhu festivalu a k zajištění čistoty a pořádku v celém areálu.

Oceňujeme Váš vstřícný přístup a rychlou reakci na naši žádost. Díky Vaší pomoci jsme mohli nabídnout návštěvníkům příjemné a čisté prostředí, což se pozitivně odrazilo na celkové atmosféře festivalu. Vaše podpora je pro nás nejen praktickou pomocí, ale také projevem důvěry a spolupráce, které si velmi vážíme.

Rád bych také vyjádřil zvláštní poděkování Vám osobně, pane řediteli, za Vaši ochotu a profesionalitu, s jakou jste naši žádost vyřídil. Společnost Ekoltes a.s. se díky Vašemu vedení stala významným partnerem našich komunitních akcí a přispívá k rozvoji a zlepšení kvality života v našem městě.

Ještě jednou Vám děkujeme a těšíme se na další spolupráci při budoucích projektech.

S pozdravem,

Marek Langer
Linda Langer
Richard Zbránek
Monika Zbránková
Radek Zbránek