Naše služby

Pochvala

Vážení Horákovi,

jistě je i zásluhou vedení Ekoltesu, že má výborný tým, jakým je úsek pod vedením pana Laurina, který vždy briskně zajistí odvoz „krámů“  a také pracovníky vyvážení odpadních košů. Z těchto byla úplně nejlepší blondýna, (jméno neznám. Dlouho jsem ji neviděl) která vysypávala koše, kolem vše posbírala, ale neskutečně zodpovědně uklízela stanoviště kontejnerů, zřejmě nejen pro Struhlovsko 1412,1413.

Udělte jim prosím, když nic, tak velkou pochvalu u příležitosti mého ukončení správce SVJ zmiňovaného BD. Byl jsem se službami Ekoltesu spokojen i v jiných, mimořádných případech(ořezání nebezpečných větví, nebo úprava chodníků a terénu, při horlivé práci našich spolužijících….potkanů B-).

S díky a přátelským pozdravem

Jan Nedorostek