VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: SKLÁDKA HRANICE - ODSTRANĚNÍ STARÉ ZÁTĚŽE

17. 10. 2016

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování přípravy projektu pro financování z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) pro podporu a následné manažerské řízení projektu v rámci realizace. 

Objem projektové dokumentace a realizace zakázky - 80 mil. Kč.

Výzva k podání nabídky ZDE:

Krycí list nabídky ZDE:

Lhůta pro podání nabídek: 27. 10. 2016 do 14:00 hod.

Zpět