Výzva k podání nabídky - Studie stavby pro areál společnosti Ekoltes v Hranicích

10. 6. 2016

Nabídku je třeba doručit do sídla zástupce zadavatele - RPA Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek: 21. 6. 2016 v 10:00 hodin.

 

Zadávací dokumentace ZDE:

Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo ZDE:

Vzory čestných prohlášení ZDE:

Krycí list nabídky dodavatele ZDE:

Generel akce Revitalizace, dispoziční úpravy areálu společnosti EKOLTES Hranice, a.s. vypracovaný spol. PIK s.r.o. ZDE:

Zpět