PRODEJ KOMPLEXU GARÁŽÍ

1. 6. 2016

Jedná se o sedm samostatných garáží s vlastním elektroměrem, začleněných v jednom objektu. Příjezd po zpevněné komunikaci. Minimální požadovaná cena, je 980 000,- Kč za celý objekt. Zasláním nabídky na koupi zároveň zájemce prohlašuje, že odkoupí komplex sedmi garáží jako celek, za který zaplatí vlastními finančními prostředky.

Bližší informace Vám budou sděleny na čísle 777 465 906, 777 465 904.  Možnost osobní prohlídky ve dnech 15.6. a 22.6.2016, od 10:00 do 12:00.

Své nabídky v zapečetěné obálce s názvem „PRODEJ GARÁŽÍ“ doručte nejpozději do 24.6.2016 do sídla spol. Ekoltes Hranice, a.s. (asistence ředitele slečně Pazderové), nebo poštou na adresu:  Ekoltes Hranice, a.s., ul. Zborovská 606, 753 01 Hranice.

Otevírání obálek proběhne dne 28.6.2016.

Nemovitost získá zájemce, který nabídne nejvyšší cenu.

Zpět