INFORMACE O UKONČENÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

14. 4. 2020

Bylo ukončeno otevřené výběrové řízení na "Stavbu Ekocentra Hranice", jež administrativně zaštiťovala
OTIDEA avz, s.r.o.
Z doručených nabídek byla komisí vybrána nabídka společnosti SAS4REAL s.r.o.
Po uplynutí všech zákonných lhůt a podepsání smlouvy byla stavba Ekocentra zahájena.


Další ukončenou veřejnou zakázkou, rovněž pod záštitou OTIDEA avz, s.r.o., je "Zpracovatel projektové dokumentace pro rozšíření skládky TKO III. Etapa".
Zde byla komisí vybrána nabídka společnosti EkoINPROS, spol. s r.o.
S vítězným uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo.

Zpět