VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, DOTEPLENÍ PODSTŘEŠÍ A REKONSTRUKCE BLESKOSVODU NA PROVOZNÍ BUDOVĚ SPOLEČNOSTI EKOLTES HRANICE, A.S.

19. 6. 2019

VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, DOTEPLENÍ PODSTŘEŠÍ A REKONSTRUKCE BLESKOSVODU NA PROVOZNÍ BUDOVĚ SPOLEČNOSTI EKOLTES HRANICE, A.S.

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Výměnu štřešního pláště, doteplení podstřeší a rekonstrukci bleskosvodu na provozní budově společnosti EKOLTES Hranice, a.s.".

Termín pro podání nabídek: 10.7.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:

Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Položkový rozpočet - Rekapitulace stavby, Soupis prací
Projektová dokumentace

Zpět