VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ŘEDITEL/KA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EKOLTES HRANICE, a.s.

3. 6. 2019

DETAILNÍ INFORMACE KE STAŽENÍ      ZDE

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 21.06.2019, do 12:00 hod. na adresu:

EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská 606
753 01  Hranice

Obálku označit slovy: „NEOTVÍRAT - výběrové řízení  ředitel/ka akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s.“

Zpět