Vánoce - svoz odpadu

17. 12. 2018

Čtvrtek - 20.12.2018

Střítež,Ústí,Skalička

Drahotuše, Rybáře, Polom, město kontejnery

separovaný odpad zvony - město

 

Pátek - 21.12.2018

Mexiko

Bělotín, Partutovice

město kontejnery

separovaný odpad zvony - město

 

Neděle - 23.12.2018

město kontejnery

Spálov,Milenov+město kont.

Slavíč,Valšovice,Velká,Lhotka,obec Teplice kont. (9ks)

 

Úterý - 25.12.2018

plasty město

papír město

město kontejnery

separovaný odpad zvony - město

hnízda

 

Středa - 26.12.2018

popelnice město

 

Čtvrtek - 27.12.2018

Drahotuše, Rybáře

město kont., Kostelíček

separovaný odpad zvony - město

 

Pátek - 28.12.2018

plast, papír město

město kont., Špičky

město kont., Černotín

separovaný odpad zvony - město

 

Pondělí - 31.12.2018

Jindřichov, Olšovec

město kontejnery

separovaný odpad zvony - město

Zpět