PŘIDĚLENA NOVÁ IČZ NA KOMPOSTÁRNU A RECYKLAČNÍ PLOCHU

25. 1. 2017

Vážení obchodní partneři,

Dosud měla 3 naše provozovaná zařízení stejná identifikační čísla zařízení (skládka, kompostárna a recyklační plocha).

Od teď má každé zařízení své jedinečné IČZ. Skládce zůstalo původní a kompostárna a recyklační plocha obdržely IČZ nová.

Nová IČZ prosím uvádějte i v Ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016. Bez přidělení nových čísel bychom sami nebyli schopní hlášení podat. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé potíže.

SKLÁDKA - CZM00302

KOMPOSTÁRNA - CZM01172

RECYKLAČNÍ PLOCHA - CZM01173

Zpět