Odpady  >  Svoz odpadů  >  Ceník

CENÍK SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU ( 20 03 01)

Objem nádoby Interval svozu Známka Cena bez DPH
120 l 1x týdně roční 2 390,00 Kč  
  1x 14 dní roční 1 320,00 Kč  
  1x týdně čtvrtletní 630,00 Kč 
240 l 1x týdně měsíční 399,00 Kč 
1 100 l 2x týdně měsíční 1 750,00 Kč 
  1x týdně měsíční 910,00 Kč 

 

CENÍK POPELOVÝCH NÁDOB

Typ nádoby Objem Cena bez DPH Cena s DPH
Popelová nádoba plech 110 l 670,00 Kč   811,00 Kč  
Popelová nádoba plast 120 l 630,00 Kč   762,00 Kč  
  240 l 890,00 Kč   1 077,00 Kč  
  1 100 l 5 980,00 Kč   7 236,00 Kč  

Ceny jsou platné od 1. 1. 2018