Odpady  >  Kompostárna  >  Ceník

Kód odpadu

Název odpadu

Hmotnost

Cena bez DPH

Cena s DPH

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

1 t

800 Kč

968 Kč

  Ceny jsou platné od 1. 1. 2018

Po domluvě s vedoucím provozovny lze uložit i jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu (s ohledem na jejich kvalitu a množství).

 

 

PRODEJ KOMPOSTU

KDY?    

Každý pátek v čase od 10:00 – 13:00

KDE?    

Kompostárna v areálu Skládky TKO Jelení vrch

CENA?

100 Kč za standardní vozík za auto, platba v hotovosti (pro občany města Hranice)

300 Kč za tunu (bez DPH) pro fyzické a právnické osoby