Hřbitovy

Od 18.2. do 28.2.2020 bude správa hřbitovů UZAVŘENA.

Výkopy hrobů zajišťuje pan Petr, petr@ekoltes.cz, 777 466 103.


Zajišťujeme správu a údržbu hřbitovů na území města, včetně místních částí. Provádí výkop hrobů, otevírání hrobek, ukládání uren s lidskými ostatky a provádí vsypy. Uzavírá smlouvy na pronájem hrobových míst.

  • Údržba hřbitovů
  • Administrativní činnost