EKOLTES Hranice, a.s. – Veřejné služby města Hranice, svoz odpadů

Vítejte na stránkách společnosti EKOLTES Hranice, a.s. Poskytováním veřejných služeb pro město Hranice se zabýváme od roku 1995 a naše činnost navazuje na předcházející činnost Technických služeb města Hranic, které byly na základě schváleného privatizačního projektu včleněny do akciové společnosti EKOLTES Hranice.

Na našich stránkách najdete veškeré potřebné údaje o společnosti a důležité kontakty na jednotlivá střediska společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a pohotovostní linky pro případ hlášení poruch.

EKOLTES Hranice, a.s. – inovace a kvalitní služby

Cílem naší firmy je poskytovat kvalitní služby a inovovat používané technologie. Přestože naše firma se zaměřuje především na technické služby pro město Hranice, nebráníme se navazování spolupráce i s jinými subjekty jako jsou firmy nebo podnikatelé.

Informace pro spotřebitele

Společnost EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem v  Hranicích, Zborovská 606, PSČ: 753 01, IČO 61974919,

informuje spotřebitele podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa : www.coi.cz .

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytnutí služeb.

V Hranicích, dne 1. února 2016

 

 


NOVINKY

3. 6. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ŘEDITEL/KA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EKOLTES HRANICE, a.s.

DETAILNÍ INFORMACE KE STAŽENÍ      ZDE

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 21.06.2019, do 12:00 hod. na adresu:

EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská 606
753 01  Hranice

Obálku označit slovy: „NEOTVÍRAT - výběrové řízení  ředitel/ka akciové společnosti EKOLTES Hranice, a.s.“

24. 5. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - LETNÍ KOUPALIŠTĚ - OPRAVA SÁNÍ ZE DNA VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE, OBĚHOVÉ ČERPADLO

Letní koupaliště - oprava sání ze dna vyrovnávací nádrže, oběhové čerpadlo

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Letní koupaliště - oprava sání ze dna vyrovnávací nádrže, oběhové čerpadlo".

Termín pro podání nabídek: 10.6.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:
Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Položkový rozpočet
Návrh smlouvy o dílo
Ujednání ke smlouvě o dílo