EKOLTES Hranice, a.s. – Veřejné služby města Hranice, svoz odpadů

Vítejte na stránkách společnosti EKOLTES Hranice, a.s. Poskytováním veřejných služeb pro město Hranice se zabýváme od roku 1995 a naše činnost navazuje na předcházející činnost Technických služeb města Hranic, které byly na základě schváleného privatizačního projektu včleněny do akciové společnosti EKOLTES Hranice.

Na našich stránkách najdete veškeré potřebné údaje o společnosti a důležité kontakty na jednotlivá střediska společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a pohotovostní linky pro případ hlášení poruch.

EKOLTES Hranice, a.s. – inovace a kvalitní služby

Cílem naší firmy je poskytovat kvalitní služby a inovovat používané technologie. Přestože naše firma se zaměřuje především na technické služby pro město Hranice, nebráníme se navazování spolupráce i s jinými subjekty jako jsou firmy nebo podnikatelé.

Informace pro spotřebitele

Společnost EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem v  Hranicích, Zborovská 606, PSČ: 753 01, IČO 61974919,

informuje spotřebitele podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa : www.coi.cz .

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytnutí služeb.

V Hranicích, dne 1. února 2016

 

 


NOVINKY

11. 7. 2019

ODVOZ KOMPOSTU

9. 7. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VÝMĚNA DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ NA PLOVÁRNĚ HRANICE

VÝMĚNA DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ NA PLOVÁRNĚ HRANICE
Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Výměna deskových výměníků na Plovárně Hranice".
Termín pro podání nabídek: 19.7.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Krycí list na nabídky
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo

27. 6. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE - PLYNOVÉ KOTELNY K21, STRUHLOVSKO 1536, HRANICE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Stavebně montážní práce - plynové kotelny K21, Struhlovsko 1536, Hranice".

Termín pro podání nabídek: 24.7.2019 do 13:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Položkový rozpočet
Projektová dokumentace

19. 6. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ŽELEZOBETONOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY PRO LETNÍ KOUPALIŠTĚ V HRANICÍCH

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ŽELEZOBETONOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY PRO LETNÍ KOUPALIŠTĚ V HRANICÍCH

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Zpracování projektové dokumentace železobetonové akumulační jímky pro letní koupaliště v Hranicích".

Termín pro podání nabídek: 10.7.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:

Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Ujednání k návrhu smlouvy o dílo
Hydraulický výpočet

19. 6. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, DOTEPLENÍ PODSTŘEŠÍ A REKONSTRUKCE BLESKOSVODU NA PROVOZNÍ BUDOVĚ SPOLEČNOSTI EKOLTES HRANICE, A.S.

VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, DOTEPLENÍ PODSTŘEŠÍ A REKONSTRUKCE BLESKOSVODU NA PROVOZNÍ BUDOVĚ SPOLEČNOSTI EKOLTES HRANICE, A.S.

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Výměnu štřešního pláště, doteplení podstřeší a rekonstrukci bleskosvodu na provozní budově společnosti EKOLTES Hranice, a.s.".

Termín pro podání nabídek: 10.7.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:

Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Položkový rozpočet - Rekapitulace stavby, Soupis prací
Projektová dokumentace